Trädbeskärning

Träd mår bra av att beskäras regelbundet, det hjälper till att hålla trädet friskt och starkt.

Kontakta när du vill ha hjälp att beskära dina träd.

Vi utför all typ av beskärning. Vi har kunskapen om hur, när och varför man beskär träd eller buskar.
Ett felaktigt beskuret träd gör att trädet inte själv kan läka såren efter beskärningen, vilket gör att det blir fritt fram för fukt och skadedjur att ta sig in. Det blir rötskador och sjukdomar och trädets livslängd förkortas avsevärt.
Olika typer av beskärning:

  1. Reducering av krona. Vi klipper och glesar ut kronan för att ge mer solljus och utsikt.
  2. Minska vikten av potentiellt farliga grenar. Vi minskar ned eller tar bort grenar som riskerar att gå av vid storm eller tung snö.
  3. Balansering av ett deformerat träd. Om ett träd väger snett eller blivit stormskadat.
  4. Förhindra träd från att skada byggnader eller egendom.
  5. Föryngringsbeskärning av fruktträd. Gör så att fruktträd blir starkare och bär mer frukt.

Har du råd att inte låta ett proffs ta hand om dina träd och buskar?

Beskärning av frukträd

En underhållsbeskärning innebär att döda, sjuka eller skadade grenar avlägsnas, likaså de som korsar varandra och växer tätt. Grenar som växer i oönskad riktning styrs om genom inkortning till sidogren alternativt avlägsnas helt. Träd mår bäst av att beskäras regelbundet med många små snitt, att kapa stora grenar orsakar rötangrepp och stressar träden. Ett äppel- eller päronträd som har beskurits för hårt eller är sjukt reagerar med att skjuta mängder av vattenskott. Om ett äldre träd inte har beskurits på en tid och har en stor mängd vattenskott är det att föredra att göra en gallring med ca 1/3 istället för att avlägsna alla på en gång. I första hand avlägsnas då de grövsta skotten och om detta görs under en tre-årsperiod kan man se att mängden vattenskott minskar avsevärt.

Kontakta oss FÖR KOSTNADSFRI OFFERT

Har du ett projekt du vill ha hjälp med?

Lämna dina uppgifter i formuläret och beskriv hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi så fort vi kan.